ANUNȚURI IMPORTANTE

Află cele mai recente anunțuri de interes public

Lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoș

În vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea – cadru nr.153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nivelul brut al salariilor de baza aflate în plata la data de 31.03.2018  

Registrul de evidenta a datoriei publice

Registru de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrative-teritoriale(click aici)  

1 2