SINTEZA privind comentariile și observațiile primite din partea publicului în cadrul procesului de consultare asupra propunerilor preliminare cu privire la Planul Urbanistic General al comunei Mogoș şi Regulamentul Local aferent

Până la data de 12 11. 2018 a fost primita  in scris o propunere consemnată in condica de sugestii aflata la sediul comunei  Mogoș, privind introducerea in intravilan a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuinte.  Prezentam in continuare, in conformitate cu dispozitiile din Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, sinteza observatiilor si comentariilor primite din partea publicului cu privire la propunerile preliminare ale PUG si RLU pentru comuna Mogos,precum si argumentatia preluarii sau nepreluarii acestor observatii:

 

Nr crt Comentarii,observatii,propuneri Preluat/nepreluat Argumentatia preluarii/nepreluarii comentariilor observatiilor si propunerilor
1 În scris, prin consemnarea în condica de Propuneri și observații pusă la dispoziția publicului în perioada informării și consultării asupra variantei preliminare, s-a solicitat introducerea unui teren  din zona satului Oncesti în intravilanul Comunei Mogoș în vederea construirii unei locuințe. PRELUAT Pentru zona indicată nu există restricții de construire.
2 Din partea publicului participant la dezbaterea publica desfasurata la data de 05.11.2018, s-a solicitat introducerea in intravilan a unor zone de pe raza comunei Mogos in vederea  construirii de locuinte.  

PRELUAT

 

Zonele indicate în cadrul dezbaterii publice din data de 5.11.2018, pot fi introduse in intravilan, neexistand restrictii pentru construire de locuințe.

 

 

 

PRIMAR,                                                           PERS.RESP.CU INFORMAREA SI CONSULT PUBLICULUI

Ec.MACAVEI MIRCEA LIVIU                                                            NEGRU GEORGETA

 

Comentarii

Scrie un raspuns sau un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Accessibility