Anunț

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MOGOS
Nr. 646/25.03.2020 

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia nr. 31/09.03.2020 si modificata prin disp. Nr. 33/24.03.2020,  întrunită în data de 25.03.2020, în vederea selectării dosarelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea,  pe perioada nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de bibliotecar tr. I, în cadrul compartimentului de cultura  din aparatul de specialitate al  primarului Comunei Mogos, ce se va organiza în data de 31.03.2020, în urma verificării dosarului, s-au constatat următoarele:

Termenul limită de depunere a dosarelor a fost 23.03.2020 ora 16.00, dată până la care s-a înscris la concurs un singur dosar.

● candidata Oprean Olga Claudia  îndeplineste condiţiile de participare, iar dosarul depus conţine toate cele necesare pentru înscrierea la concurs, drept pentru care candidatul este declarat “admis” pentru participarea la concurs.

Lucrarea scrisă va avea loc in data de 31.03.2020, ora 1100, la sediul Primariei Mogos. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărţii de identitate sau al oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Secretar comisie,
Sularea Maria Eugenia

Comentarii

Scrie un raspuns sau un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Accessibility