De vizitat

Comuna Mogoş este situată în bazinetul depresionar omonim din nord-vestul Munţilor Trascău, pe cursul superior al râului Geoagiu.

Are în componenţă 21 de sate: Mogoş, satul de reşedinţă, Bărbeşti, Bârleşti, Bârleşti-Cătun, Bârzogani, Boceşti, Bogdăneşti, Buteşti, Cojocani, Cristeşti, Mămăligani, Negreşti, Onceşti, Poienile-Mogoş, Tomeşti, Valea Bârluţeşti, Valea Barnii, Valea Coceşti, Valea Giogeşti, Valea Mlacii şi Valea Ţupilor. Se învecinează la nord cu oraşul Baia de Arieş, la sud-vest cu comuna Bucium, la sud-est cu comuna Întregalde, la nord-vest cu comuna Lupşa, la nord-est cu comuna Ponor, la sud-vest cu oraşul Zlatna, iar la sud cu comuna Meteş.

Obiective turistice

  • Manifestarea etno-folclorică „Chemarea narciselor”
  • Biserica ortodoxă din lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din secolul al XV-lea, cu modificări şi adăugiri din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea) din satul Cojocani
  • Biserica ortodoxă din lemn cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (1844, cu picturi pe pereţii interiori executate în 1846) din satul Bârleşti

În apropiere

  • Poiana Narciselor
  • Poieniţa
  • Detunata
  • Cheile Rîmeţului
Accessibility